HomeTestimonialNguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung

Em đã và đang học IELTS ở Amain, giảng viên khá thân thiện các bài học rất đa dạng về phương pháp cũng như chiến lược. Em đang cải thiện năng lực tiếng Anh lên Level cao hơn nhiều chỉ sau 3 tháng.

© 2024 Trung tâm Đào Tạo & Phát triển Giáo dục Quốc tế AMAIN

hello@landio.com

Looking for collaboration for your next project?
Do not hesitate to contact us to say hello.