HomeTestimonialAnh Vũ

Anh Vũ

Em đã thi IELTS tại AIED + Hội đồng Anh, đã đạt 7,5 đọc, viết, nghe, nói chỉ trong vòng 7 tháng. Em đỗ 100% học bổng tại Đại học Quốc tế FPT. Học tại AIED thật hiệu quả, đi đúng chiến lược và mục tiêu của em. Em xin cảm ơn AIED.

© 2024 Trung tâm Đào Tạo & Phát triển Giáo dục Quốc tế AMAIN

hello@landio.com

Looking for collaboration for your next project?
Do not hesitate to contact us to say hello.